Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α
Αυτό το πιστοποιητικό χρησιμοποιείται σε όλες σχεδόν τις συναλλαγές με το δημόσιο και τους ιδιώτες και κυρίως στην εύρεση εργασίας. Αναγράφει μόνο την στρατολογική σου κατάσταση. Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (http://www.dpa.gr/Documents/Gre/Apofaseis/510_17_150500.doc) καθορίζει τι επιτρέπεται να αναγράφεται σε αυτό. Έτσι πλέον στο πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α δεν αναγράφονται οι ιατρικοί λόγοι απαλλαγής για λόγους υγείας. Η φρασεολογία που χρησιμοποιείται είναι η παρακάτω:
«Δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και υπέχει στρατιωτική υποχρέωση» για όσους δεν έχουν πάει ακόμα στρατό.
«Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και δεν υπέχει στρατιωτική υποχρέωση» για όσους πήγαν στρατό και ολοκλήρωσαν την θητεία τους.
«Δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και δεν υπέχει στρατιωτική υποχρέωση» για όσους δεν πήγαν στρατό γιατί πήραν απαλλαγή.
Μάλιστα έχει γίνει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ώστε να απαλειφθεί και η φράση «Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις» ή «Δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις» και να παραμείνει μόνο η φράση «υπέχει στρατιωτική υποχρέωση» ή «Δεν υπέχει στρατιωτική υποχρέωση», αφού αυτή από μόνη της αρκεί για να περιγράψει την παρούσα στρατολογική κατάσταση, που είναι και ο σκοπός του συγκεκριμένου πιστοποιητικού. Θα ενημερώσουμε για το θέμα μόλις υπάρξει απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Μόνο αυτό το πιστοποιητικό χρησιμοποιούμε όταν ψάχνουμε για δουλειά. Δεν χρησιμοποιούμε κανένα άλλο πιστοποιητικό ούτε έχει δικαίωμα κανένας εργοδότης να ζητήσει άλλο πιστοποιητικό.