Το φόρουμ "Αυτοανάλυση - Τα εσώτερα μας..." δημιουργήθηκε ώστε τα μέλη που επιθυμούν, να κάνουν εδώ την αυτοανάλυση τους. Το φόρουμ αυτό όμως, δεν προσφέρεται για υποστήριξη από τα άλλα μέλη. Η δυνατότητα απάντησης από άλλα μέλη σε ένα θέμα είναι απενεργοποιημένη.
Μόνο ο θεματοθέτης μπορεί να δημοσιεύσει νέα απάντηση.

Υπάρχουν σε αυτό το φόρουμ μερικά παλιά θέματα που είχαν δεχτεί απαντήσεις. Τα θέματα αυτά, σταδιακά, θα μεταφερθούν σε άλλες, πιο κατάλληλες ενότητες.

Το φόρουμ αυτό δημιουργήθηκε πιλοτικά. Αν δεν βρει ανταπόκρισης σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, θα καταργηθεί-θα συγχωνευθεί με άλλα φόρουμ.