Χρόνια πολλά. Παρακαλώ αν έχει πάρει κάποιος από αυτό το φάρμακο να με πει. Μου το έδωσε για το υπερβολικό άγχος μου ο γιατρός. Ευχαριστώ