Καλησπέρα στην ομάδα. Έχει κάνει κανείς/καμιά επέμβαση με το Βασίλειο Δρακόπουλο στον Ευαγγελισμό στην Α' Χειρουργική;Ευχαριστώ.