Ένα κοινό χαρακτηριστικό των δυσλεξικών μαθητών είναι η αδύναμη μνήμη τους. Πιο συγκεκριμένα οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δυσλεξικοί μαθητές αφορούν την απομνημόνευση των γλωσσικών πληροφοριών δηλαδή των πληροφοριών που συνδυάζουν οπτικό και λεκτικό μέρος, όπως είναι για παράδειγμα τα γράμματα που έχουν σχήμα αλλά και ήχο και όνομα.