Πώς βιώνετε τις έκτακτες συστολές; Εγώ τελευταία τις έχω συνέχεια και αισθάνομαι και ένα κόμπο στο στομάχι.