Παίζει κανένα ρόλο αν κάνεις κολπικές ή κοιλιακές έκτακτες συστoλες;