Ναι, σου απάντησα εκεί. Κρίμα που αισθάνθηκες άσχημα.