Είναι υποχρεωτικό το τεστ για δεπυ στους ενήλικες?