Ναι επειδή όμως δεν είναι τα αντιψυχωτικά θεραπεία πρώτης γραμμής για το άγχος, να υπάρχει σημαντικός λόγος να δίνονται. Θα μου πεις ξέρει ο γιατρός καλύτερα και καλά θα μου πεις. Χρειάζεται μια περίσκεψη πάντως και τα ερωτήματα που έθεσε και ο Niels έχουν σημασία.