Εξάντληση, κόπωση και δυσκολία στην αναπνοή. Ήταν αναμενόμενο μετά από τέτοια ψυχολογική πίεση να χτυπήσει και στο σώμα όλο αυτό.