Στο φτωχό μου το μυαλό
παίζεται κυνηγητό
το καλό με το κακό
να προκαλέσει μαρασμό

Η ψυχή μαραίνεται
η ντροπή ξεχύνεται
η πληγή ανοίγεται
και ο πόνος καταπνίγεται

Ο θυμός οσμίζεται
στον κόσμο αποκρίνεται
και από εκείνον κατακρίνεται

Ο θυμός θερμαίνεται και
το μυαλό τρελαίνεται

Βοήθεια βοήθεια!
φωνάζει η ψυχή την
ηρεμία να βρει.