Κανένας που να πήρε το φάρμακο και να τον βοήθησε ??