Είμαι ψυχολόγος. Αναζητώ ψυχολόγο ή γιατρό για συστέγαση. Περιοχές Καλλιθέα, Ν.Σμύρνη (δεκτές και προτάσεις στις γύρω περιοχές). Είτε για να βρούμε κοινό χώρο, είτε αν υπάρχει ήδη χώρος.