Καλησπέρα,τα άτομα με asperger έχουν σαν συμπτώματα, κοινωνικό άγχος;