Μήπως κάποιος γνωρίζει για το abilify και εάν τον βοηθάει στην διπολική ?