Μια ολιγόλεπτη εκπομπή για την προκατακλυσμιαία Ιστορία της Ελλάδος και την σημασία της Λακωνίας στην Παγκόσμια Ιστορία

https://www.youtube.com/watch?v=jM7tljvakJw

Κυριάκος Κάσσης