(για τους παλιούς)
Άραγε τι να έγινε εκείνη η κοπελιά που εμενε σε άλλο χωριό και κάποιος την είχε ψήσει να φύγει κρυφα να πάει σε άλλο χωριό να τον βρει.