Καλημέρα ύστερα από. Συνενόηση με τον γιατρό μου έγραψε invega για ιδψ βοήθησε κανέναν βοηθάει?