Πληροφοριακό υλικό πάνω στο τι αποτελεί και πώς εκδηλώνεται.

Αυτοδιεγερτική συμπεριφορά (stimming), σωματική γλώσσα, κοινωνικο-συναισθηματική εξέλιξη, και αυτό που είναι ιδιαίτερα ταλανιστικό προσωπικά, η επιτελεστική δυσλειτουργία.
Το αντιστάθισμα των αδυναμιών και η δυνατότητα των ΥΛΑ να μαθαίνουν από τα λάθη τους στις -αναγκαστικές- κοινωνικές επαφές.
"Αυτός ο δρόμος θα ήταν πολύ πιο ανώδυνος αν είχε παρασχεθεί στο παιδί έγκαιρη και εξειδικευμένη βοήθεια στους αναπτυξιακούς τομείς".

Παρακαλώ. xD
https://www.noesi.gr/book/syndrome/asperger