Παραβίαση όρων χρήσης υπογραφής
Πόντοι: 1
Ημέρες: 15

Παραβίαση όρων χρήσης καλής λειτουργίας κοινότητας (Ανάρμοστη, ειρωνική συμπεριφορά)
Πόντοι: 1
Ημέρες: 15

Παραβίαση όρων χρήσης καλής λειτουργίας κοινότητας (Ανάρμοστη, επιθετική συμπεριφορά, προσβολή)
Πόντοι: 3
Ημέρες: 15

Παραβίαση όρων χρήσης (Spam - Διαφήμιση)
Πόντοι: 2
Ημέρες:15

Παραβίαση όρων χρήσης καλής λειτουργίας κοινότητας (Συκοφαντική δυσφήμιση)
Πόντοι: 3
Ημέρες:15

Παραβίαση δεοντολογίας (διαγνώσεις, προτροπές για φαρμακευτική αγωγή, ανάρμοστες υποδείξεις για θέματα ψυχικής υγείας κτλ)
Πόντοι: 3
Ημέρες: 15

Δημοσίευση προσωπικών δεδομένων
Πόντοι: 5
Ημέρες: 15

Πολλαπλό προφίλ
Πόντοι: 15
Ημέρες: (Μόνιμος αποκλεισμός)

Παραβίαση όρων χρήσης καλής λειτουργίας κοινότητας (Αλεπάλληλα μηνύματα ανάρμοστης, επιθετικής, προσβλητικής συμπεριφοράς)
Πόντοι: 15
Ημέρες: (Μόνιμος αποκλεισμός)